Lista definitiva de participantes da bolsa de emprego para auxiliares de axuda no fogar


LISTA DEFINITIVA DE PARTICIPANTES DA BOLSA DE EMPREGO NO CONCELLO DE TORDOIA PARA REALIZAR CONTRATACIÓNS LABORAIS TEMPORAIS COMO AUXILIARES DE AXUDA NO FOGAR

Por decreto da Concelleira de Asuntos Sociais e Emprego de data 25/05/2021 publícase a lista definitiva de aspirantes a participar no proceso de creación dunha BOLSA DE EMPREGO NO CONCELLO DE TORDOIA PARA REALIZAR CONTRATACIÓNS LABORAIS TEMPORAIS COMO AUXILIARES DE AXUDA NO FOGAR

Avelina Castro Liñares

Rosa María Couselo Sande

María Rosa Gomez Cerqueiro

Rosa María Pallas Liñares

Florinda Irene Rodrigues Gaspar

Dita lista foi elevada a definitiva, existindo tres días para presentar alegacións.

En Tordoia a día 26 de maio de 2021

A Concelleira de Asuntos Sociais e Emprego

Inés Santos Pereiro