Tordoia Verde é unha iniciativa municipal que nace para visibilizar a conservación recursos dos naturais e patrimonio do Concello de Tordoia, promovendo un aumento da conciencia social acerca da sostibilidade no ámbito local.

Nace a nova iniciativa Tordoia VerdeO Concello de Tordoia informa de que a Deputación Provincial da Coruña, impartirá os seguintes certificados de profesionalidade no Programa de Salvamento e Socorrismo Acuático: – AFDP0209 SOCORRISMO EN ESPAZOS ACUÁTICOS NATURAIS_ 420 horas (340 formación teórica e 80 formación práctica). – AFDP0109 SOCORRISMO EN INSTALACIÓNS ACUÁTICAS_ 210 horas (130 […]

Cursos de Salvamento e Socorrismo Acuático 2021
do alumnado que curse bacharelato ou ciclos formativos homologados de grao medio ou superior, para o curso 2020/2021. Bases axudas ao transporte escolar AXUDAS TRANSPORTE ESCOLAR ANEXOS

Axudas municipais para os gastos de transporte


libros de texto e/ou vestiario básico destinado á escolarización das nenas e nenos, necesarios para a súa formación académica para o curso 2020/2021. Bases axudas ao ensino AXUDAS MATERIAL ESCOLAR ANEXOS  

Axudas municipais para os gastos de material escolarO obxectivo destas axudas é proporcionar medios a microempresas e autónomos ou autónomos dos concellos adheridos ao Fondo de Financiamento, para afrontar as consecuencias derivadas da crise provocada polo COVID-19 e contribuír á súa recuperación e viabilidade no novo contexto socioeconómico.   BASES REGULADORAS SOLICITUDE

AXUDAS PARA AUTÓNOMOS/AS E MICROEMPRESAS