Programa de compostaxe


O concello recibiu 20 composteiros coa finalidade de estender as prácticas de autocompostaxe a vivendas unifamiliares do concello para lograr unha xestión mais sustentable do lixo.

Estes composteiros poden ser solicitados chamando ao concello e serán concedidos por rigorosa orde de solicitude.

Ao longo de polo menos un ano, farase un seguimento do programa de SOGAMA .