Relación de aprobados terceira proba praza auxiliar administrativo


O Concello vén de publicar a relación de aprobados logo da celebración da terceira proba do proceso selectivo para cubrir unha praza de auxiliar administrativo.

Na seguinte ligazón pode ver a relación de aprobados informada polo Tribunal cualificador trala corrección dos exercicios:

IR Á LIGAZÓN Relación de aprobados terceira proba praza auxiliar administrativo