do alumnado que curse bacharelato ou ciclos formativos homologados de grao medio ou superior, para o curso 2020/2021. Bases axudas ao transporte escolar AXUDAS TRANSPORTE ESCOLAR ANEXOS

Axudas municipais para os gastos de transportelibros de texto e/ou vestiario básico destinado á escolarización das nenas e nenos, necesarios para a súa formación académica para o curso 2020/2021. Bases axudas ao ensino AXUDAS MATERIAL ESCOLAR ANEXOS  

Axudas municipais para os gastos de material escolar


O obxectivo destas axudas é proporcionar medios a microempresas e autónomos ou autónomos dos concellos adheridos ao Fondo de Financiamento, para afrontar as consecuencias derivadas da crise provocada polo COVID-19 e contribuír á súa recuperación e viabilidade no novo contexto socioeconómico.   BASES REGULADORAS SOLICITUDE

AXUDAS PARA AUTÓNOMOS/AS E MICROEMPRESASAPROBACIÓN DA CONVOCATORIA DAS ACTIVIDADES DE “VERÁN LÚDICO 2020”.DENTRO DO PROGRAMA DE FOMENTO DA CONCILIACIÓN: “VACACIÓNS LÚDICAS 2020” Resolución Formulario de solicitude Orde de domiciliación bancaria  

Verán Lúdico 2020Noticia
Naturgy informa: Co fin de efectuar os traballos de mantemento e desenvolvemento da rede eléctrica precisos para poder atender nas mellores condicións as necesidades de subministración da zona, informámoslles que o próximo día 5 de decembro de 2019, de 8:00 a 13:30 horas, imos proceder a deixar fóra de servizo […]

Aviso de interrupción na subministración de electricidade