Ver ou descargar BANDO LIMPEZA FINCAS PREVENCIÓN INCENDIOS 2021 LEI 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia. LEI 9/2017, do 26 de decembro, de medidas fiscais e administrativas.

BANDO LIMPEZA FINCAS PREVENCIÓN INCENDIOS 2021


APROBACIÓN DA CONVOCATORIA DAS ACTIVIDADES DE “VERÁN LÚDICO 2021” Documentación a presentar para a inscripción nas actividades de vacacións lúdicas Programa e cotas Solicitude de praza no programa vacacións lúdicas

Verán lúdico 2021