AXUDAS Ó IMPULSO DA ACTIVIDADE ECONÓMICA PARA PALIAR EFECTOS DO COVID-19


APROBACIÓN DAS BASES REGULADORAS DE AXUDAS PARA O IMPULSO DA ACTIVIDADE ECONÓMICA NO TERMO MUNICIPAL DE TORDOIA, PARA PALIAR OS EFECTOS DO COVID-19: LIÑA DE
AXUDAS PARA AUTÓNOMOS/AS OBRIGADOS A SUSPENDER A APERTURA AO PÚBLICO SEGÚN R.D. 463/2020 DE 14 DE MARZO

Ver documento completo